Özel Tespit Denetimi - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.

Bu tür tespitler, birçok kanunla yeminli mali müşavirlere(YMM) verilen yetkinin kullanılması sonucunda yapılan tespitleri ve onama işlemini ifade etmektedir. Bu tür denetimlerin başında, ticaret şirketleri için sermayenin ödendiğinin ya da nasıl ödendiğinin tespitine yönelik denetimler gelmektedir. Yatırım teşvik belgesinin kapatılması için gerekli raporlar, sosyal güvenlik kurumları için hazırlanan ilişiksizlik belgelerinin hazırlanması da bu türden denetimlere örnektir.