Tam Tasdik Denetimi - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.

Vergi mükelleflerinin kanuni defter ve belgelerini bir dönem boyunca vergi mevzuatı açısından denetledikten sonra, söz konusu mükellefin mali tablolarının ve gelir veya kurumlar vergisi ile geçici vergi  beyannamelerinin  mevzuata uygun olup olmadığının Maliye Bakanlığına bir yeminli mali müşavir (YMM) tarafından müteselsil sorumluluk hükümleri dahilinde yazılı olarak raporlanmasını öngören bir denetim türüdür.