Bağımsız (Finansal) Denetim (Audit) - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
Bağımsız (finansal) denetim ya da finansal audit, kurumların ortakları adına, riskini ölçmek, mali tabloları test etmek veya Turquality gibi devletten yardım veya ruhsat almak amacıyla finansal açıdan denetlenmesidir. Bu denetimin temel amacı, Şirketin bir dönem boyunca yaptığı işlemlerin belgesel dayanaklarının, risklerinin, muhasebe politikalarının, aktif ve pasif kalemlerinin, gelir ve giderlerinin incelenmesi ve kurumun bütünü hakkında mali bir resminin çizilmesidir.
 
Penetra, gerek yurtiçindeki gerekse de yurtdışındaki şirket sahipleri için yaptığı finansal denetimlerle,  finansal denetim alanındaki yetkinliğin ve bağımsızlığın önemini tam anlamıyla ispatlamıştır.
 
Finansal denetim IFRS ve IAS’a göre yapılabileceği gibi, yerel muhasebe ve denetim standartlarına (SPK düzenlemelerine, ticaret kanununa ilişkin düzenlemelere veya tek düzen muhasebe sistemi vb) göre de yapılabilir.
 
Avrupa Birliğince fonlanan faaliyetler için yapılan denetim de bir nevi bağımsız finansal denetimdir. Penetra bu hususta da deneyim sahibidir.