Hakkımızda - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi, 12.12.2002 tarihinde Dr. YMM. İbrahim Tutar tarafından İstanbul’da kuruldu. Penetra, en iyi denetim ve danışmanlık hizmetini vermek amacıyla kurulmuştur. Kurulduğundan bu tarafa ekibini ve müşteri sayısını devamlı olarak büyüten Penetra, 16. Yılını tamamladığı bugünlerde, son derece başarılı geçen on altı yılın haklı gururunu yaşamaktadır.
 
Penetra, denetim ve danışmanlık hizmetlerinin çok sayıda alt disiplini bünyesinde buluşturduğunun ve bu nedenle de çok sayıda işleve sahip olduğunun farkındadır. Çağdaş ekonomilerde bütün kurumlar güven esasına göre faaliyette bulunmak zorundadır. Çünkü, şirketler büyüdükçe kurumsallaşmak. kurumsallaşma arttıkça da kurumlardan geçimini sağlayan bütün taraflar, mali bakımdan güven ortamı içinde ve ahenkli biçimde çalışmak durumundadırlar. İşte, her türlü mali denetim, işletmelerin ortaklarına, çalışanlarına, alıcı ve satıcılarına karşı, bu güvenceyi ve ahengi sağlama işlevini yerine getirir. Bu görev, mali ve iktisadi olduğu kadar, önemli ölçüde de sosyal bir görevdir. Denetim, çok genel anlamda, şirketlerdeki yasama ve yürütme erkinin kullanan genel kurulla yönetim kurulunun sacayağıdır. Penetra da bu güvence ve ahengi sağlama ve sacayağı olma misyonuyla denetim ve danışmanlık yapar.
 
 

Penetra, 12 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, 16’ıncı yılını başarıyla tamamlamış olmanın gururunu yaşamaktadır.