Birleşme Bölünme Tasfiye - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
Şirketlerin, bir başka kişi ya da kişiler tarafından satın alınması, ya da bir şirketin başka bir şirketle birleşmesi veya bir başka şirkete devri; nevi değiştirmesi; bir şirketin kısmi ya da tam bölünmesi, hem ticaret, hem iş ve sosyal güvenlik,  hem de vergi hukukunun en önemli ortak çalışma alanlarından birisi olup, hepsinin aynı anda ve senkronize biçimde ele alınmasını gerektirmektedir. Penetra, yüksek oranda katma değer yaratabilecek olan bu işlemleri en sorunsuz ve risksiz biçimde çözecek bilgi birikimine sahip olduğunu gösteren referanslara sahiptir.
 
Tasfiye ise Türkiye’de mukim bir şirketin veya yabancı bir şirketin Türkiye şubesinin faaliyetine son vermesi ve fesih edilmesi işlemidir. Bu husus, ortaklar açısından, şirketin bütün risklerinin bir süre daha devam etmesi anlamına geldiğinden, dikkatle ele alınması ve izlenmesi gereken bir süreçtir. Bunun bilincinde olarak, Penetra, tasfiye konusunda her türlü danışmanlık ve idareciliği sağlayacak birikime sahiptir.
 
Bu hususlar, özellikle ortaklarına ve şirket yöneticilerine karşı büyük sorumluluk hisseden uluslararası şirketler daha da büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, uzun yılların deneyimine ve yabancılarla çalışma kültürüne sahip Penetra, bu hususta da birçok ülkenin yatırımcılarını içeren uzun bir referans listesine sahiptir.