Transfer Fiyatlandırması - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
Vergi mevzuatının bir alt dalı olan transfer fiyatlandırması (TF) sorunu, mükelleflerin emsaline uymayan fiyat ve bedeller üzerinden herhangi bir mali ve ticari işlem yaparak, bir ülkedeki vergi matrahını olması gereken düzeyden daha aşağıya düşürme ve böylece daha az vergi ödemeye neden olma olarak tanımlanabilir.
 
Türk vergi mevzuatı, özellikle 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ve bu kanuna ilişkin olarak çıkartılan BKK ve transfer fiyatlandırması (TF) tebliğleri ile 2007 yılından itibaren, bu hususa büyük önem verdiğini göstermiş bulunmaktadır.
 
Vergi müfettişlerinin önemli bir kısmını TF incelemelerine tahsis eden Türk vergi idaresi, TF sorununun, özellikle uluslararası mal, para ve emek dolaşımının çok arttığı bir ortamda,  vergi matrahlarını çok hızla aşındıracağının farkındadır. Bu nedenle, daha az vergi alınmasına neden olan ve ‘’ emsaline uymayan’’ ve geçerli bir ‘’TF yöntemi’’ ile de açıklanamayan her türlü işlemin TF mevzuatı bakımından incelemeye alınma ihtimali mevcuttur. Özellikle serbest bölgelerle veya yurtdışındaki veya yurtiçindeki ilişkili kişilerle iş yapan mükelleflerin bu hususa çok önem vermesi  gerekmektedir. Bunun da temel yolu, tüm mükelleflerin, ilişkili kişilerle işlem yaparken, bu hususta yapılan işlemin emsaline uygunluğunu ve geçerli bir TF yöntemine dayandığı uzmanına test ettirmesi; hatta, yapılan basit bir fiyatlama hatasının çok büyük vergi cezasına maruz kalma olasılığının yüksek olduğu hallerde de Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile ‘’önceden anlaşma usulüne’’ başvurması ve gerektiği zamanlarda da bunların belgelendirilmesi ve TF Raporunu da hazır etmesi beklenmektedir.
 
Penetra, yazdığı uluslararası TF raporları ve yurtdışındaki ödüllü TF firmalarıyla işbirliği yaparak, bu husustaki uzmanlığını da çoktan kanıtlamış bulunmaktadır.
 
Ayrıca, Penetra uzmanları tarafından yazılmış bir TF kitabı ve birçok makale bulunmaktadır. Penetra, TF konusunda biri uluslararası ve biri de ulusal olmak üzere iki büyük konferans düzenlemiştir.