Mali Bülten: 2021/11 – e-Belge uygulamalarına ilişkin 509 No.lu VUK Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 526 nolu VUK Tebliği yayımlandı - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.

Mali Bülten: 2021/11 – e-Belge uygulamalarına ilişkin 509 No.lu VUK Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 526 nolu VUK Tebliği yayımlandı

09.02.2021 tarihinde Resmi Gazete'de 509 No.lu VUK Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:526) yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğe göre, ilgili hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler müteakip hesap döneminin yedinci ayı başından itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçecektir. Ek olarak, e-Belgelere ilişkin noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılan ihbar veya ihtarlar ile e-Belge iptal işlemlerinin 01/05/2021 tarihinden itibaren ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzda belirtilen usul, esas ve süreler içinde, elektronik ortamda Başkanlık bilgi işlem sistemine bildirilmesi zorunlu olacaktır.

Dosya Adı: 468678397_penetra-KUnx91v9sM.pdf
Oluşturulma Tarihi: 22.02.2021 18:26:16
Son Erişim Tarihi: 22.02.2021 18:26:16
Dosya Boyutu: 185,98 KB
Dosya Türü: PDF File
Toplam İndirilme: 0