Mali Bülten: 2020-64 – İcra ve Vakalet Ücret Ödemelerinde %20 Stopajı Hangi Tarafın Nasıl Yapacağı Hususuna Açıklık Getirildi - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.

Mali Bülten: 2020-64 – İcra ve Vakalet Ücret Ödemelerinde %20 Stopajı Hangi Tarafın Nasıl Yapacağı Hususuna Açıklık Getirildi

27 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 311 No’lu GVK tebliği ile, icra ve iflas kanunu ile avukatlık kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretinin vergilendirilmesi ve gelir vergisi tevkifat uygulamasına açıklık getirildi. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere (avukat vb) yapılan ödemeler üzerinden, ödeyenler tarafından % 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Vekalet ücretinin; a) Borçlu (davayı kaybeden) tarafından doğrudan avukata ödendiği durumlarda, borçlu (davayı kaybeden) tarafından, b) Borçlu (davayı kaybeden) tarafından avukata ödenmek üzere icra ve iflas müdürlüklerine yatırıldığı durumlarda, borçlu (davayı kaybeden) tarafından, c) Borçlu (davayı kaybeden) tarafından alacaklı (davayı kazanan) tarafa ödendiği durumlarda, alacaklı (davayı kazanan) tarafından avukata ödeme yapılması esnasında, gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Herhangi bir ticari, zirai veya mesleki işletmeye veya kuruma dahil olmadan ödeme yapanların tevkifat yükümlülüğü bulunmadığından, bunlar dışındaki kişiler tarafından yapılan vekalet ücreti ödemeleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır. Alacaklı (davayı kazanan) tarafından söz konusu vekalet ücretinin ücretli çalışanı olan avukata ödenmesi halinde ise ödemenin ücret bordrosu düzenlenmek suretiyle yapılması gerekmektedir. Diğer taraftan, söz konusu vekalet ücretinin belediyeler tarafından avukata ödenmek üzere icra dairesine yatırılması halinde de belediyeler tarafından %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması ve beyan edilmesi gerekmektedir.

Dosya Adı: 133936628_penetra-9y072rZsrb.pdf
Oluşturulma Tarihi: 29.5.2020 15:34:41
Son Erişim Tarihi: 29.5.2020 15:34:41
Dosya Boyutu: 391,04 KB
Dosya Türü: PDF File
Toplam İndirilme: 2