Mali Bülten: 2018/47 – Finansal Sektöre Olan Borçların Finansal Yeniden Yapılandırması Koşulları Belirlendi. - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.

Mali Bülten: 2018/47 – Finansal Sektöre Olan Borçların Finansal Yeniden Yapılandırması Koşulları Belirlendi.

Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile kredi ilişkisinde bulunan borçluların bu kuruluşlar nezdindeki kredi borçlarına ilişkin olarak, çerçeve anlaşma ve sözleşmeleri kapsamında alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkân verilmesini sağlamak amacıyla söz konusu kredi borçlarının vadelerini uzatmak, Borçluların kredilerini yenilemek, Borçlulara ilave kredi vermek, Anapara, faiz, temerrüt faizi ve kâr payları ile kredi ilişkisinden doğan diğer her türlü alacağı indirmek veya bunlardan vazgeçmek, Anapara, faiz veya kâr payı alacaklarını; kısmen veya tamamen iştirake çevirmek, aynî, nakdî ya da tahsil şartına bağlı bir bedel karşılığı devir veya temlik etmek, borçlu ya da üçüncü kişilere ait aynî değerler karşılığında kısmen veya tamamen tasfiye etmek, satmak, bilanço dışına çıkarmak, Diğer bankalarla ve alacaklılarla birlikte hareket ederek protokoller yapmak gibi işlemler yapılabilecek. Ölçek büyüklüğü ve sektörel faaliyet alanı bakımından farklı niteliklere sahip borçlular nitelikleri itibariyle gruplandırılarak, her bir borçlu grubu için ayrı bir Çerçeve Anlaşması hazırlanabilecektir.

Dosya Adı: 895260176_penetra-OZnUPrEnSi.pdf
Oluşturulma Tarihi: 17.8.2018 14:10:47
Son Erişim Tarihi: 17.8.2018 14:10:47
Dosya Boyutu: 258,71 KB
Dosya Türü: PDF File
Toplam İndirilme: 0