Mali Bülten: 2018/45– Bilançoda Yer Alan Taşınmazların Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulmasına İlişkin VUK Tebliği Yayımlandı. - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.

Mali Bülten: 2018/45– Bilançoda Yer Alan Taşınmazların Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulmasına İlişkin VUK Tebliği Yayımlandı.

25 Mayıs 2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 7144 sayılı Kanun’un 5 inci maddesiyle VUK’a eklenen bir geçici maddeyle, bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınarak yeniden belirlenebilmesine 30.09.2018’e kadar imkan sağlanmıştı. Bu imkan dahilindeki işlemlerin nasıl yapılacağı ile ilgili 500 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. Bu uygulamaya göre, değerleme sonrası hesaplanan değer artış fonu üzerinden %5 vergi ödenecek ve elde edilen yeni maliyet rakamı, gayrimenkulün satışından elde edilen kazancın hesaplanmasında, maliyet olarak dikkate alınabilecek. Tebliğ ekinde Yİ-ÜFE tablosu da mevcuttur.

Dosya Adı: 602913178_penetra-1axnMEZv27.pdf
Oluşturulma Tarihi: 16.7.2018 14:23:12
Son Erişim Tarihi: 16.7.2018 14:23:12
Dosya Boyutu: 196,43 KB
Dosya Türü: PDF File
Toplam İndirilme: 0