Mali Bülten: 2018/27 – Yeni Uygulama: Yurtdışından Türkiye’deki Gerçek Kişilere Hizmet Satanlar 3 nolu KDV Beyannamesi ile Beyan Etmek Zorunda. - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.

Mali Bülten: 2018/27 – Yeni Uygulama: Yurtdışından Türkiye’deki Gerçek Kişilere Hizmet Satanlar 3 nolu KDV Beyannamesi ile Beyan Etmek Zorunda.

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ nın 31.01.2018 tarihli ve 30318 sayılı Resmi Gazete ’de yayımladığı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17) ile birlikte elektronik ortamda sunulan hizmetlerin vergilendirilmesine dair detaylar açıklanmıştır. Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda sunulan hizmetler KDV’ye tabi olup, bu hizmetlere ilişkin KDV’nin bu hizmeti sunanlar tarafından beyanı ve ödenmesi için gerekli kanuni değişiklik yapılmış olup, 17 nolu KDV Uygulama Tebliği, bu hususu açıklamaktadır.

Dosya Adı: 724131545_penetra-m5R3AHsjZe.pdf
Oluşturulma Tarihi: 21.2.2018 15:30:53
Son Erişim Tarihi: 21.2.2018 15:30:53
Dosya Boyutu: 550,53 KB
Dosya Türü: PDF File
Toplam İndirilme: 0