Mali Bülten: 2018/24 – Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Tebliği Gereken Evrakın Elektronik Tebligat Sistemi Üzerinden İletilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.

Mali Bülten: 2018/24 – Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Tebliği Gereken Evrakın Elektronik Tebligat Sistemi Üzerinden İletilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

25.01.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın tebliği gereken evrakın elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir. 4458 sayılı Kanuna göre gümrük yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumlu bütün kişiler dâhil olmak üzere, Maliye Bakanlığınca kendilerine tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilenler ve isteğe bağlı olarak elektronik tebligat yapılmasını talep edenler, bu Tebliğ kapsamında Elektronik Tebligat Sisteminden yararlanabilirler. Tebligat için Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının teknik alt yapısı kullanılarak olup, Elektronik imzalı tebligat, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacaktır.

Dosya Adı: 560436066_penetra-PdXruJ2uJY.pdf
Oluşturulma Tarihi: 14.2.2018 15:41:28
Son Erişim Tarihi: 14.2.2018 15:41:28
Dosya Boyutu: 488,38 KB
Dosya Türü: PDF File
Toplam İndirilme: 0