Gelir Vergisindeki İstisna Hadler ve Vergi Tarifesi - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.

Gelir Vergisindeki İstisna Hadler ve Vergi Tarifesi

 

2008 yılında uygulanacak olan gelir vergisi kanunundaki istisnalar, vergi tarifesi, vb hadler açıklandı.
266 seri nolu GVK Genel Tebliği ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 103 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar hakkında ayrıntılı bilgi için 2007-91 No’lu bültenimize bakınız.