Damga Vergisi Kanunu Uygulamasında Nüsha ve Suret Ayırımı - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.

Damga Vergisi Kanunu Uygulamasında Nüsha ve Suret Ayırımı

 

30.03.2010 tarihinde yayınlanan DV-19/2010-1/ Nüsha ve Suret Sayılı Damga Vergisi Kanunu Sirküleri’nde; 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun konusuna giren kağıtların vergilendirilmesinde nüsha ve suret ayırımlarında yaşanan tereddütlerin giderilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu sirkülere ilişkin açıklamalara Bültenlerimiz’den ulaşabilirsiniz.