Haberler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
E-fatura başvurunuzu www.efatura.gov.tr adresinden yapabilirsiniz. Gelir İadresi Başkanlığı’nca yayınlanan rehberden yararlanarak dolduracağınız elektronik başvuru formunun pdf çıktısını aldıktan sonra, mükellef tarafından imzalanan Başvuru imza sirküleri ile birlikte 1.9.2013 günü akşamına dek ‘’Kamu ...
 
16.7.2013 tarih ve 29 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2013 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %2,17 (yüzde iki virgül on yedi) olarak tespit edilmiştir. ...
 
Yurtdışı Varlık barışı uygulamasına ilişkin bildirim ve beyan süresi 31.10.2013 tarihine kadar uzatılmıştır. ...
 
14.8.2013 günü sonuna kadar verilmesi gereken Nisan- Mayıs- Haziran 2013 dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi ve 17.8.2013 günü sonuna kadar olan ödeme süresi, 19.8.2013 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Buna göre, 2013/II. Dönem geçici ...