Haberler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
  Beyannamelerin müşavirlerce imzalanması hakkında 6 seri nolu Tebliğ ile, Meslek mensuplarının mükelleflerle düzenlemiş oldukları “elektronik beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmesi”nin internet vergi dairesine elektronik ortamda bildirilmiş olması halinde,  söz konusu mükellef için, ...
 
  425 seri nolu VUK Tebliğinde açıklandığı üzere, vergi inceleme raporları kanuna, yönetmeliğe, tebliğe ve sirkülere aykırı olamayacak. Özelgeye aykırı rapor yazıldığı takdirde, bu raporların intikal ettirildiği Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu ile diğer rapor değerlendirme komisyonları, raporları değerlendirirken ...
 
  27 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2013/4552 sayılı BKK ile, ‘’4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarına" sağlanan gelirlerden de %0 tevkifat yapılması ...
 
  27 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan bir BKK ile, Türkiye Cumhuriyeti ile Malta Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” ve eki “Protokol”ün onaylanmasına karar verildi. ...
 
  27 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2013/4506 sayılı BKK ile, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bermuda Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması”nın onaylanması kararlaştırılmıştır. ...
 
  1 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 6461 sayılı ‘’TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN’’ ile demiryolu altyapısının kurulması ve işletilmesini özel şirketlerin de yapabilmesi imkanı getirildi.  ...
 
İleri Tarihli Çeklerde Reeskont Mümkün ...