Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
İstanbul’da meydana gelen deprem nedeniyle; İstanbul ilindeki mükellefler tarafından 26 Eylül 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, ...
     
Temel fatura senaryosunda düzenlenen e-Faturaların elektronik ortamda iptal edilebilmesi için, faturayı düzenleyen tarafından fatura numarası ve fatura tutar bilgilerini imzalayıp fatura iptal talebi e-Fatura İptal Portalı aracılığı ile oluşturulması ve iptal taleplerine ilgili faturanın alıcısı tarafından iptal talebine onay verilmesi ...
 
15.04.2019 tarihinde, Gelir İdaresi Başkanlığınca, elektronik defter ve belge uygulamalarına ilişkin genel tebliğlerin birleştirilmesi amacıyla Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı hazırlanmış ve bu taslakta elektronik defter ve belge uygulamalarına ilişkin öngörülen geçiş tarihlerine yer verilmişti. ...
     
KVKK’nin internet sitesinde yayınladığı duyuruya göre, yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının VERBİS’e kayıt ...
     
4 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018-32/48 sayılı Tebliğ ile ihracat bedellerinin Türkiye’ye getirilmesi ve söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunlu kılınmıştır. Söz konusu düzenlemenin uygulama tarihi 4.3.2020’e uzatılmıştır. ...