Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
Bu Tebliğ ile 1.1.2023 tarihine kadar TTK kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının dikkate alınmayabileceği açıklanmıştır. Sermayenin tamamlanmasına karar verilmesi halinde ise, her ...
     
Bakanlıkça belirlenenler hariç, bundan böyle sözleşmeler döviz cinsinden veya dövizle endeksli olamayacak. Ayrıca, 13.9.2018’den itibaren 30 gün içinde geçmişte düzenlenen -Bakanlıkça belirlenenler hariç- tüm sözleşmeler Türk Lirasına çevrilecek....
     
Son aylarda artmakta olan enflasyon ve kredi faizleri sebebiyle, caydırıcılığını kaybeden gecikme zammı oranı, %1,40’dan %2’ye çıkartılarak, ödenmesi gereken vergi vb’lerin ödenmeyip, amme borcunun kredi gibi kullanılmasının önüne geçilmeye çalışılıyor. Karar 5/8/2018’den itibaren ...
     
4.9.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) ile birlikte ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemeyecek ve en az yüzde 80'inin bir bankaya ...
     
29.08.2018 tarih ve 48 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunu’nun 10. Maddesinin 13. Fıkrasının h bendinde yer alan süreler, bitim tarihinden itibaren 6 ay uzatılmıştır. ...
     
Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan Anonim Şirketler ile Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde avans kar payı dağıtımına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapılmıştır. ...