Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
Mükelleflerce Düzenlenen Belge Sayılarının KDV-1 Beyannamesi ile Beyan Edilmesine İlişkin Yapılan Değişiklik İleri Bir Tarihe Ertelenmiştir. ...
     
20.09.2017 tarih 30186 nolu Resmi Gazete’de yayımlanan 15.08.2017 tarih 10718 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nca Serbest Bölgelerdeki faaliyetler ile ilgili her türlü ödemenin döviz veya Türk Lirası ile yapılabileceği karara bağlanmıştır. ...
     
18.08.2017 tarih 11395140-105[VUK-1-20626]256502 nolu özelge ile, Döviz cinsinden düzenlenen faturalarda, T.C.M.B. tarafından ilan edilen (faturanın düzenlendiği gün 15:30’da ilan edilen döviz kuru) döviz kurlarının değil, faturanın düzenlendiği tarihte Resmi Gazete’de yayımlanan T.C.M.B. döviz ...
     
Söz konusu sirkülerde, başka bir sebep bulunmadığı müddetçe, sırf pişmanlıkla beyanname verdikleri gerekçesiyle mükelleflerin uygulamada vergi incelemesine ve takdire sevk edilmediği, pişmanlıkla beyanname verilmesinin sevk nedeni olarak değerlendirilmesinin ve mükelleflerin bu nedenle incelemeye ve takdire ...
     
Haklarında 6183 sayılı kanun uyarınca icra takip işlemleri başlatılmış ve ödeme emri tebliğ edilmiş (50.000 TL ve üzeri borcu bulunanlar için) borçlular hakkında elektronik ortamda mevduat haczi yapılacaktır. ...
     
11.01.2011 tarih 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 420.md’de bir ibranamenin geçerli sayılması için taşıması gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir. ...
     
Gelir İdaresi Başkanlığı, internet sitesinde ( e-beyanname ) yayımladığı bir duyuru ile, 01.10.2017 tarihinden itibaren( Eylül 2017 KDV Beyannamesi ile birlikte) KDV 1 beyannamelerine belge sayılarının beyan edileceği yeni bir tablo ekleneceğini duyurmuştur. ...
     
18.08.2017 tarih 30158 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik ile, yıllık ücretli izinlerin bölümler halinde kullanılmasının önü açıldı. ...