Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
Kayıt dışı bazı varlıkların kayıt içine alınarak milli ekonomiye dahil edilmesi amacıyla getirilen varlık barışına  ilişkin 6736 sayılı Kanunun 7’nci maddesi 19 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Süresi 31.12.2016’da sona eriyor. ...
     
Matrah Artırım Hükümleri ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun 19 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  ...
     
09.08.2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birçok Kanunda önemli değişiklikler yapılmıştır.  ...