Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
19 Eylül 2011′de Berlin’de imzalanan Anlaşma, iki ülkenin yetkililerince teati edildikten sonra 1 Ağustos 2012 tarihinde, 1.1.2011′den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Anlaşma, 24 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştı. ...
 
19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Yatırım Teşvik Kararı, yatırım bölge sayısını dörtten altıya çıkardı fakat teşvik türlerinde büyük değişiklikler olmadı. ...
 
19 Eylül 2011′de Berlin’de imzalanan Anlaşma, iki ülkenin yetkililerince teati edildikten sonra 1 Ağustos 2012 tarihinde, 1.1.2011′den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Anlaşma, 24 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştı. ...
 
2 seri nolu Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliği, 15.8.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı. ...
 
Söz konusu istisna, 18.8.2012 tarihli RG’de yayınlanan 120 seri nolu KDV Genel Tebliği ile yeniden düzenlendi. ...
 
GVK’nın, a) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından % 15, b) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından % 10, c) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul ...
 
8 Eylül 2012 tarihli RG’de yayınlanan 418 seri nolu VUK Genel Tebliği ekindeki liste ile bazı aktif kıymetlerin amortisman oranları ilk defa belirlendi. ...