Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
  2003 yilinin son haftasi ile 2004 yilinin ilk haftasi içinde kabul edilen 5024 ve 5035 sayili Kanunlar vergi mevzuatini önemli ölçüde degistirdi. Bu degisiklikler sonucunda, enflasyon muhasebesi standardi kabul edildi ve kurumlar vergisi ve kurumlar vergisi geçici vergi oran1 %33′e yükseltildi. ...
 
  1 Ağustos 2004 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 5228 sayılı Kanun, nerdeyse tüm vergi, resim ve harç mevzuatında değişiklik ve eklemeler yaptı. Ayrıca, 5084 sayılı Teşvik Kanunu, 4842 sayılı Kanunu, 178 sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilat Kararnamesi, 625 sayılı Özel Okullar Kanunu,2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, ...
 
  Eylül’ün ilk günleri, ekonomi ve mali hukuk açısından birkaç önemli açıklamaya ve değişikliğe sahne oldu. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 1-TCMB, faiz hadlerini iki puan düşürdü, 2-Maliye Bakanlığı serbest bölgelerdeki kurumlar ve gelir vergisi uygulamalarına ...
 
Geçen ay yürürlüğe giren bir kanunla, özel iletişim vergisinin kapsamı genişletilerek, internet servisi üzerine de vergi konmuştu. Ağustos ayından itibaren artık internet servis faturaları %15 özel iletişim vergisi içeriyor olacak. Maliye Bakanlığı, geçen hafta yayınladığı 4 nolu gider vergileri ...