Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
10.08.2020 tarihli GİB duyurusuna göre; Vergilendirme dönemi 3 aylık olan mükelleflerden Nisan-Haziran/2020 dönemi Muhtasar Beyannamesinde 3. ay (Haziran ayı) için asgari ücretli veya diğer ücretli çalıştırdığını beyan edenlerin vergilendirme dönemi GİB tarafından "aylık" olarak değiştirilmiş ...
     
08.08.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2834 karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; bu tarihten itibaren Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurtdışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışlarında BSMV %0 olarak uygulanacak. ...
     
31.07.2020 tarihli, 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2812 karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; yıl sonuna kadar bazı mal ve hizmetlerin tesliminde uygulanacak KDV oranları düşürülmüştür. ...
     
31.07.2020 tarihli, 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2813 karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerdeki stopaj oranı 31.07.2020-31.12.2020 tarihleri arasında yapılacak ödemelere uygulanmak üzere yüzde 20’den yüzde 10’a düşürülm&u...
     
31.07.2020 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 2811 sayılı CB Kararıyla, işçileri işten çıkarma yasağı, ahlaki sebeplerle fesih haricinde, 1 Temmuz’dan itibaren bir ay uzatılmıştır. Ancak, işveren işçilere bu süre içinde ücretsiz izin verebilir. ...
     
31.07.2020 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 2810 sayılı CB Kararıyla, 30.06.2020’ye kadar(bu tarih dahil) başvuranların herhangi bir ilave başvuru, işlem ve uygunluk testi yapılmaksızın daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için, aynı koşulları aşmamak kaydıyla kısa çalışma ödeneğinden ...