Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
19.07.2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan, 7186 sayılı Kanunun 2’nci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununa eklenen ‘Geçici 90’ ıncı madde ile, yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile yurtiçinde bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye ...