Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
Uluslararası finans piyasaları bir süredir ABD’deki “subprime mortgage” piyasasındaki iflaslarla giderek uluslararası piyasaları da etkileyen 2006 yılı benzeri türbülansa benzer bir süreç yaşamaktadır. Türbülans esnasında Amerika’daki bazı hedge fonların batması bu krizi 2006 yılına göre ...
 
2008 yılı emlak vergi değeri 29 Ağustos 2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 51 nolu Emlak Vergisi Genel Tebliği ile açıklanmıştır. Emlak vergisine esas olmak üzere 2008 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 51 nolu Emlak Tebliği ekinde yer alan ...
 
29 Ağustos 2007 tarihli Resmi Gazetede, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün gayrimenkul satışı, meralar ve tahsis hakkındaki 313, 314 ve 315 seri nolu genel tebliğleri yayınlandı. ...