Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
19.07.2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan, 7186 sayılı Kanunun 19’uncu maddesiyle, sera etkisi yaratan egzoz gazı salınımını tamamen ortadan kaldıran elektrik motorlu taşıt araçları yatırımlarına ÖTV iadesi desteği getirildi. ÖTV desteği KVK’nun 32/A maddesi uyarınca hak kazanılan yatırıma katkı tutarının, söz ...
     
19.07.2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan, 7186 sayılı Kanunun 17’nci maddesiyle, Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile bu maddede tanımlanan diğer finansal kuruluşlarla kredi ilişkisinde bulunan ve Kurum tarafından çıkarılan yönetmeliğe ...
     
19.07.2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan, 7186 sayılı Kanunun 1’nci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununda yeniden ihdas edilen 113’ncü madde ile, şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden gelir ...
     
19.07.2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan, 7186 sayılı Kanunun 2’nci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununa eklenen ‘Geçici 90’ ıncı madde ile, yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile yurtiçinde bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye ...