Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
25 Mayıs 2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 7144 sayılı Kanun’un 5 inci maddesiyle VUK’a eklenen bir geçici maddeyle, bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki ...
     
Maliye Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu 4.1.2018 tarihli 27998389-010-06-02-5278 sayılı genelge ile 1/7/2018-31/12/2018 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayıları yeniden belirlenmiş; buna göre de yılın ikinci yarısında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı değişmiştir. ...
     
2018 mali tatil kapsamında, 03.07.2018 ile 20.07.2018 tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin 27.07.2018 (dahil) tarihine kadar, 21.7.2018 ile 25.7.2018 tarihleri arasındaki yükümlülüklerin 25.7.2018 (dahil) tarihine kadar yerine getirilmiş olması halinde, süresi ...
 
29 Haziran 2018 tarihli ve 30463 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan T.C.M.B. tebliğine göre 29.06.2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak ıskonto faiz oranı yıllık %18,50, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise ...