Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
  Tarih : 04.07.2011 Konu : Mali Bülten 2011-21-İki Yüz Bin Lira ve Üzerinde Vergi Borcu Bulunan Mükelleflerin Listesi Kamuya Duyurulacak 409 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 200.000 TL ve üzerinde kamu borcu olanlar internet siteleri aracılığıyla kamuya duyurulacak. ...
     
Tarih : 04.07.2011 Konu :Mali Bülten 2011-20-İdari Sebeplerle Borçlarını Yeniden Yapılandıramayanlara Yeni Bir İmkan Daha Tanındı ve Başvuru Süresi Eylül Ayı Sonuna Kadar Uzatıldı. /5 Seri No’lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi ile yeniden yapılandırma ...
     
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınladığı 47 seri no’lu VUK sirküleri ile 27 Temmuz’a kadar beyan edilip, 30 Temmuz’a kadar ödenmesi gereken vergilerin hem beyan hem de ödemesini 1 Ağustos’a uzattı. ...
 
57 no’lu Emlak Vergisi Genel Tebliği, Emlak Vergisinin bildirimi ile özürlülerde uygulanacak vergi indirimi hakkında bazı tereddütleri giderecek açıklamaları içeriyor. ...