Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
  İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usuller 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilmiştir. 02.07.2010 tarih ve 27629 sayılı Resmi Gazete’de yer alan 398 ...
 
  Gürcistan ve Yemen ile yapılan gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları, 01.01.2011 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.   ...