Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
Gelir Ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri, 25.05.2018 tarihi İtibarıyla Yasal Defter Kayıtlarında Yer Alan Bilançodaki Taşınmazlarını ve Bunlara Ait Amortismanları 30.09.2018 Tarihine Kadar Değerleyebilecekler. Değerleme oranı, 30.04.2018 tarihine kadar olan (birikimli) Yİ-ÜFE endeksinin, enflasyon değerlemesi sonrasındaki veya (daha ...