Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
  KARAR   MADDE 1 – (1) 492 sayılı Harçlar Kanununun eki (6) sayılı tarifenin “I- Pasaport Harçları” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan pasaport işlemleri için 2010 yılında uygulanmakta olan maktu harç tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.   “I- ...
 
  VERGİDEN İSTİSNA EDİLMİŞ İŞLEMLERE İLİŞKİN YÜKLENİLEN KDV   KDV Kanununun 11, 13, 14, 15 ve 17/4-s maddeleri ile 17/4-c, 17/4-r (kısmi olarak), 17/4-t, geçici 12 ve geçici 23 üncü maddeleri uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemler dışında vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili ...
 
  23.06.2010 tarihinde yayınlanan KDVK-59/2010-7 Sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri’nde; işgücü temin hizmetlerinde katma değer vergisi tevkifat uygulaması hakkında açıklamalara yer verilmiştir.   Ayrıntılı bilgi için 2010-37 sayılı bültenimizi inceleyebilirsiniz.   ...
 
  Danıştay 4.Daire Başkanlığının 07/04/2010 tarih ve E.No: 2008/2836, K.No: 2010/1911 sayılı kararı ile 1 Sıra No’lu 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliğinin “I-KAPSAM / A. Vergi veya Cezanın Türü İtibarıyla” başlıklı bölümünün dördüncü ...