Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
27 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 311 No’lu GVK tebliği ile, icra ve iflas kanunu ile avukatlık kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretinin vergilendirilmesi ve gelir vergisi tevkifat uygulamasına açıklık getirildi. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere (avukat vb) ...
     
27 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 311 No’lu GVK tebliği ile, ücret gelirlerinin nasıl vergileneceği hususuna açıklık getirildi. Tevkif suretiyle vergilendirilmiş; a) Tek işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, ücret gelirleri toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü ...
     
Dar mükelleflerin (kurumlar dâhil) Türkiye'ye getirdikleri yabancı paralarla iktisap ettikleri menkul kıymetlerin ve iştirak hisselerinin elden çıkarılmasında vergilendirmenin nasıl olacağı tebliğle açıklandı ...
     
27 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 311 No’lu GVK tebliği ile, 1 Ocak 2020’de başlayan binek oto aktif kıymetinin amortismanında ve bakım-onarım ve kullanım harcamalarındaki %70’i aşan kısma ait gider kısıtlaması uygulamasına açıklık getirildi. Kanun maddesinde yer alan binek otomobil ifadesinden Türk Gümrük ...
     
1 Haziran 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için Şubat/2020 ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem ...
     
Mali Bülten: 2020/59 – İşverenlerce Hizmet Erbabının İşe Gidip Gelmesi İçin Ödediği Paranın Vergiden İstisna Tutulmasında Usul Belirlendi ...
     
24.5.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2568 sayılı CB kararı ile Kambiyo Muamelelerinde Satış Tutarı Üzerinden Uygulanan Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) %1 (yüzde bir)’e Yükseltildi. ...
     
9 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2501 sayılı CB Kararı ile, 11 Mart 2020’den önce düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin süresi talep halinde bir yıla kadar uzatılabilir. ...
     
2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Mayıs 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır. ...
     
32 Sıra No.lu KDV Genel Tebliği ile yapılan KDV iadesi düzenlemesi 8 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi ...