Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
7143 Sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’da vergi alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin başvurular 31 Temmuz 2018 tarihinde sona erecek. Bu Bültende, vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme/tarhiyat safhasında bulunan alacaklara ilişkin hükümler ...
     
Mali Bülten: 2018/38 – Kayıt Dışı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması için Getirilen Varlık Barışı Hükümlerinden 30.11.2018’e Kadar Yararlanılabilir ...
     
7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Bu kapsamda İşletme kayıtlarının (kasa, ortaklardan alacaklar, stoklar) düzeltilmesine imkan sağlanmıştır. ...
     
7143 Sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 5. Maddesinde Yer Alan Matrah Artırımı ile İlgili Bilgiler Aşağıda Mevcuttur. Matrah ve Vergi Artırımı İçin Son Başvuru Tarihi 31 Ağustos 2018’dir. Bu Bültende, hangi vergi ve stopaj ödemesi ...