Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
28.02.2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan, 798 sayılı Karar ile yatırımlarda devlet yardımını düzenleyen 2012/3305 sayılı BKK’nda değişen hükümet yapısına göre bazı unvan değişiklikleri yapıldı ve bazı teşvik kriterleri değişti. Sera, yaşlı bakım evleri/engelli tesisleri ve welness yatırımları öncelikli yatırım ...
     
29.03.2019 tarihinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 115 sayılı sirkülere göre 1.4.2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı beyannamelerin verilme süreleri uzatılmıştır. ...
     
Yayımlanan karar ile birlikte, 31.03.2019 itibarıyla sona eren süreler, indirimli tapu harcı uygulaması ve bazı konut ve işyerlerinin tesliminde indirimli KDV oranı uygulaması için 31.12.2019’a kadar; bazı mobilyaların tesliminde indirimli KDV oranı uygulaması, bazı motorlu taşıtların tesliminde indirimli KDV-ÖTV oranı uygulaması ...
     
24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ‘Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’a ekli (I) sayılı listenin 9. Sırasının sonuna eklenen ibare ile birlikte ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce ...