Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
25 Şubat 2011 tarihli RG’de yayınlanan 6111 sayılı Kanunla yürürlüğe konan vergi affının bazı hükümlerinden yararlanma süresi 2 Mayısta; bazı hükümlerinden yararlanma süresi ise 31 Mayısta sona eriyor. Af, 2006-2009 vergilendirme dönemlerine ait vergi matrahları ile 31.12.2010 tarihine kadar ...