Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
  Gelirler Genel Müdürlüğünün web sayfasında yayınlanan 18 nolu Kurumlar Vergisi Sirküleri ile, 2004 takvim yılına ait kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi 02 Mayıs 2005 akşamına kadar uzatıldı. ...
 
  Bu konuda 65 seri nolu Ödeme Kaydedici Cihazlar Genel Tebliğine bakılabilir. ...
 
  Bu konudaki açıklama 33 sayılı Gelir Vergisi Sirküleri ile yapıldı. ...
 
  Bu açıklamaları, www.gelirler.gov.tr’da yayınlanan 17 nolu KVK sirkülerinde bulabilirsiniz. ...
 
  30 Nolu KDV Sirkülerine göre, Mart 2005 dönemine ait katma değer vergisi beyannamesinin 26 Nisan 2005 Salı günü mesai bitimine kadar ilgili vergi dairesine verilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, muhtasar için benzer bir düzenleme yapılmamış olduğunu hatırlatırız. ...
 
  Konuyla ilgili Maliye Bakanlığı açıklaması 18 nolu VUK sirküleriyle yapıldı. 18 Nolu VUK sirkülerine göre,4/4/2005 tarihinde Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından Mart 2005 ayına ilişkin açıklanan TEFE, 8.503,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu değer, 1/4/2002 tarihine göre %100’ün, ...
 
  Bu konudaki hüküm, Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararı ile verildi. Bu konudaki hüküm, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 19/4/2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Esas No:2004/1, Karar No: 2004/1 sayılı kararı ile verildi. Söz konusu İçtihadı Birleştirme Kararının SONUÇ’u ...