Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
Kısa Çalışma Ödeneği hakkında mükelleflere kolaylık sağlamak adına İŞKUR internet sitesinde Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları yayımlanmıştır. ...
     
Koronavirüs salgınına karşı tedbirler gereğince beyanların uzatılarak ödemelerin ertelenmesine ilişkin bir duyuru yayınlandı ve mücbir sebep hali kapsamında değerlendirilecek sektörler; perakende ticaret ve alış veriş merkezleri, demir çelik ve metal sanayii, otomotiv, lojistik-ulaşım, sinema ve tiyatro faaliyetleri, konaklama, ...
     
Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 23 Mart 2020 tarihli ve 126 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile KDV Beyannamesi, "Form Ba-Bs" Bildirimleri ve e-Defter Berat Süreleri Uzatıldı ...
     
Küresel COVİD-19 salgınının tüm dünya piyasalarında olduğu gibi ülkemiz finansal piyasalarında da oluşturduğu olumsuzlukların en aza indirilmesine yönelik ortaya çıkan gereklilikler kapsamında SPK Bağımsız Denetim Raporlarına ait bildirim sürelerini 1’er ay ötelemiştir. ...
     
Hava yolu taşımacılığında katma değer vergisi oranı, 2278 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30/6/2020 tarihine kadar geçici olarak %1’e indirildi. ...
     
GEKAP Beyannamesi 2020 Yılında 6 Aylık, Takip Eden Yıllar için 3 Aylık Olarak Verilecektir. ...
     
Covid-19 salgınından olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma uygulamak isteyen işverenler, 23.03.2020 tarihinden itibaren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adreslerine gerekli belgeleri göndermek suretiyle başvurabilecektir. Kısa ...
     
19.03.2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen mükellefler için alınan tedbirler açıklanmış ve Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ödemeleri gereken muhtasar ve katma değer vergilerinin ödemelerinin altı ay ertelendiği bel...
     
31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Nisan 2020’ye Uzatıldı ...
     
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) Şemsiye Fon Türleri ve Fon Portföyüne Alınacak Kolektif Yatırım Kuruluşu Paylarına İlişkin Sınırlamalar kapsamında değişikliğe gidildi. ...
     
Sayfalar :  1 2