Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
Danıştay 3. Dairesi 2014/2414 Esas No, 2018/494 Karar No’lu kararı ile, ihracat hasılatının bindebeşinin aşılmaması koşuluyla, götürü gider indiriminin belgesi temin edilemeyen bir harcama olduğuna ve bu harcamanın muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiğinin ispatının gerekmediğine hükmetmiştir. ...
     
Bilindiği üzere, 4.9.2018 tarihli 2018-32/48 nolu kambiyo tebliği ile, ihracat bedellerinin yurda getirilme süresini sınırlayan hükümler altı aylık süre için (4.3.2019’a kadar) yürürlüğe konulmuştu. Bu tebliğ ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat ...