Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
Mükellefler birleşik Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini 01.01.2018 Tarihinden İtibaren (Kırşehir’de ise Uygulama 01.06.2017 tarihinde) vermeye başlayacaklar. Ancak, bundan önce tüm mükelleflerin, vergi kimlik numaraları ile SGK işyeri numaralarını bir kereliğine eşleştirmeleri gerekiyor. İkinci bir tebliğle, bunun süresi ...
     
T.C. Danıştay 3. Dairesi ve Esas No:2011/5130 Karar No:2015/10182 Sayılı Kararı ile Yurt Dışı Alacakların İkametgahı Mahkemesi Olan Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde Davanın Açılmasında Hukuka Ayrılık Bulunmaması Nedeniyle Şüpheli Ticaret Alacak Karşılığı Ayrılmasında Sakınca Yoktur. ...
     
20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca BDDK’dan alınan faaliyet izni ile faaliyet gösteren ve bu Kanun hükümlerine göre faaliyette bulunan elektronik para ve ödeme kuruluşları ile bu kuruluşların ...