Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
  2008 yılına mahsus olmak üzere Ocak, Şubat ve Mart dönemlerine ilişkin olarak ayrı ayrı düzenlenen Ba ve Bs bildirim formları, 2008 yılı Nisan ayının 5 nci gününden itibaren Haziran ayının 5 nci günü akşamına kadar verilecektir. 6.2.2008 tarih ve 26779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 381 ...
 
  Danıştay, 1 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği Avans Kar Dağıtımı ile ilgili bölümünün yürütmesinin durdurulmasına dair karar verdi. ...
 
  Türk parası kıymetini koruma hakkında yayınlanan Hazine Müsteşarlığı tebliğindeki açıklamalar. 28 Şubat 2008 tarih ve 26801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğde Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar gereğince tespiti Hazine Müsteşarlığına bırakılan konular düzenlenmiştir. ...
 
  28 Şubat 2008 tarihinde yayınlanan iç genelgeyle 08.02.2008 tarihinden sonraki katma değer vergisi iade taleplerinde döviz alım belgesi aranıp aranmayacağı hususundaki tereddütler ortadan kaldırılmıştır. Hizmet ihracı istisnasında ve “Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Satışlarda KDV ...