Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
  17 Mart 2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı, hangi yerli ve yabancı yatırımların Ajansın hizmetlerinden yararlanabileceğini belirliyor. ...
 
  Türkiye Cumhuriyetinin Etiyopya ve Sırbistan-Karadağ ile yaptığı çifte vergilemeyi önleme anlaşmalarının onaylandığına dair kanunlar 17 Mart 2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı. ...
 
  Davalı olan kamu alacakları için 18 ayda ödenmek şartıyla uzlaşma imkanı getirildi . Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ikmalen, re’sen ve idarece tarh edilen vergi, resim, harçlar, fon payı ve bunlara bağlı vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarından, ...
 
  1 Nisan 2007′den itibaren yurtdışına çıkış harcı 15 YTL’ye indirildi. ...
 
  PKKK’nun 2007/1 sayılı Tebliği ile 2007 yılı için belirlenen tarımsal ürün ihracatı teşvik tutarları, 22 Mart 2007 tarihli resmi Gazetede yayınlandı.   ...