Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
  2 Mart tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2005/8551 sayılı BKK ile daha önce aylık %4 olan amme alacaklarına uygulanan gecikme zammı oranı %3′e indirildi. ...
 
  Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri, bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifası 31.12.2010 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmişti. Buna ilişkin 94 sayılı KDV Tebliği 2 Mart 2005 tarihinde Resmi Gazetede yayınla...
 
  Gelirler Genel Müdürlüğünün web sayfasında yayınlanan 31 nolu VUK sirküleri ile, 2004 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi 31 Mart 2005 akşamına dek uzatıldı. Ödeme süresinde bir değişiklik yapılmadı.   ...
 
  2005/8517 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, Ankara İli, Polatlı İlçesi, Türkobası mevkiinde yer alan bir saha, Ankara Anadolu Serbest Bölgesi olarak tespit edilmiştir. ...