Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
19.02.2021 tarihli ve 31400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.1.2021 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi 31.3.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. ...
     
16/02/2021 tarihli ve 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No.lu Tebliğ ile kısmi KDV tevkifatı uygulamalarında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikle, tevkifat yapması gerekenlerin kapsamı genişletildi; 5 milyon lirayı geçen yapım-etüd-mimarlık işleri tevkifat ...
     
09.02.2021 tarihinde Resmi Gazete'de 509 No.lu VUK Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:526) yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğe göre, ilgili hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler müteakip hesap döneminin yedinci ...
     
KDV Genel Uygulama tebliğinde yapılan değişikliklerin başlıkları şöyle: Mücbir sebep halinde KDV tevkifatı; TL hizmet ihracatında KDV iadesi; İSMEP’e KDV istisnası; UEFA’ya KDV istisnası; Milli Eğitim Bakanlığının bilgisayar projesinde istisna; doğal gaz devir ve tesliminde KDV istisnası; konut tesliminde KDV iadesinin zamanı; ...
     
4 Şubat 2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3490 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile birlikte, 15.06.2012 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte açıklanan fakat yürürlüğe ...
     
4.2.2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:3491) ile %3 olarak uygulanan yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerine ilişkin vergi tevkifatı oranı 3.1.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %5 olarak belirlenmiştir. ...
     
2.2.2021 tarihli ve 31383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:3471) ile, “sadece elektrik motorlu araçlar” için uygulanmakta olan Özel Tüketim Vergisi oranları artırıldı. ...
     
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 6.1.2021 tarihli ve 27998389-010.06.02-11638 sayılı Genelgesi ve 30.01.2021 tarihli, 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (Karar sayısı:3468) ile yapılacak seyahatlerde vergiden istisna tutulacak harcırah tutarları açıklandı. ...
     
30.1.2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:3470) ile riskli yapılara yönelik dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanlarında yapılacak konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde ...
     
30/1/2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3469 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile %7,5 olan özel iletişim vergisi oranı %10’a çıkarılmıştır. ...