Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
Değerli konut vergisini düzenleyen 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun ilgili maddeleri(42, 43 ve 44) 20.02.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7221 sayılı Kanunun 16’ncı, 17’nci ve 18’ncimaddeleri değiştirildi veya kaldırıldı ve böylece değerli konut vergisinde önemli değişikliklere gidildi. ...
     
Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Alınacak Hizmetlerde Uygulanacak Tevkifat Oranları Belirlendi. ...
     
07.02.2020 tarih ve 3 nolu Emlak Vergisi Kanunu Sirküleri ile, Değerli Konut Vergisi beyannamesinin verilme süresi ile bu beyanname üzerine tahakkuk eden verginin ödeme süresi uzatıldı. ...
     
Mali Bülten: 2020/25 – Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Pilot Uygulamasına 01/01/2020 Tarihinden İtibaren Bursa, Eskişehir ve Konya İlleri Dahil Edilmiş, Tüm Türkiye’deki Uygulama ise 01/03/2020 Tarihine Ertelenmiştir. ...
     
2019 yılı beyannamelerinde (4. Dönem Geçici Vergi veya Kurumlar Vergisi) Nakdi Sermaye Artırımı İndirimi için %12,02 oranı dikkate alınacaktır. ...