Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan, 23/02/2018 tarihli ve VUK-100 / 2018-4 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 26 Şubat 2018 tarihi sonuna kadar serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil) tarafından Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken Ocak ayı kayıtlarına ilişkin süre ...
     
ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:2) 15.02.2018 tarih 30333 Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Belediyelerin, otobiodizel ile harmanlanmış motorin teslimlerinde indirimli ÖTV uygulaması ve aerosol üretiminde kullanılan L.P.G. teslimlerinde 0 (sıfır) ÖTV uygulanması ...
     
17.02.2018 Tarihli ve 30335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile birlikte, 25.01.2018’de yayımlanan 2018/11185 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden, 15 Milyon USD ve Üzerinde Döviz-Dövize Endeksli Kredisi ...
     
Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2006/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2018/3) 17.02.2018 tarih 30335 Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. ...
     
16.2.2018 tarihli ve 30334 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 2018/11213 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve diğer ülkelere yapılacak seyahatlerde vergiden istisna tutulacak harcırah tutarları açıklandı ...
     
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ nın 31.01.2018 tarihli ve 30318 sayılı Resmi Gazete ’de yayımladığı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17) ile birlikte elektronik ortamda sunulan hizmetlerin vergilendirilmesine dair detaylar açıklanmıştır. Türkiye’de ...
     
25.01.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile yatırım teşviklerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik ile havayolu taşımacılığı öncelikli yatırım kapsamına alınmış ve İstanbul’da yapılacak hava taşıtlarının bakım ve onarımına ...
     
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 30.1.2018’de Yayımladığı 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 47 ile Nakdi Sermaye Artışlarına İlişkin İndirim Uygulamasında Kullanılacak Faiz Oranı %17,06 Olarak Açıklandı. ...
     
25.01.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın tebliği gereken evrakın elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir. 4458 sayılı Kanuna göre gümrük yükümlülüğünü ...
     
25.01.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla (2018/11201) 28.11.2017 tarihli 2016/9596 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Cazibe Merkezi Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmış olup, Cazibe Merkezi Programına ilişkin usul ...
     
Sayfalar :  1 2