Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
25.01.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile yatırım teşviklerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik ile havayolu taşımacılığı öncelikli yatırım kapsamına alınmış ve İstanbul’da yapılacak hava taşıtlarının bakım ve onarımına ...
     
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 30.1.2018’de Yayımladığı 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 47 ile Nakdi Sermaye Artışlarına İlişkin İndirim Uygulamasında Kullanılacak Faiz Oranı %17,06 Olarak Açıklandı. ...
     
25.01.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın tebliği gereken evrakın elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir. 4458 sayılı Kanuna göre gümrük yükümlülüğünü ...
     
25.01.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla (2018/11201) 28.11.2017 tarihli 2016/9596 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Cazibe Merkezi Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmış olup, Cazibe Merkezi Programına ilişkin usul ...
     
25.1.2018 tarih 30312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 491 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların 31.12.2017 itibariyle değerlemesinde uygulanacak kurlar açıklandı. ...
     
14 Şubat 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 19 Şubat 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. ...
     
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2018/11185 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/46) yayımlandı. Yayımlanmış olan karar ve tebliğ ile birlikte ...