Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
1 Şubat 2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2005/8410 sayılı BKK ile içecekler üzerindeki özel tüketim vergisi artırıldı. ...
 
  3 Şubat 2005 tarihli Resmi Gazetede, Madencilik Kanunu Uygulama Yönetmeliği yayınlandı. ...
 
  Gelirler Genel Müdürlüğünün web sayfasında yayınlanan 14 nolu VUK sirküleri ile, 4. dönem geçici vergi beyannamesini verme süresi 15 Şubat akşamına dek uzatıldı. Ödeme süresinde bir değişiklik yapılmadı. ...
 
  4 Şubat 2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2005/8413 sayılı BKK ile, çalışan sayısı 50′yi geçen iş yerlerinde %1 terör mağduru çalıştırma zorunluluğu 2005′te de devam edecek. Buna ilave olarak, %3 özürlü, %1 eski hükümlü, ve %1 de özürlü, terör ...
 
  4 Şubat 2005 tarihli Resmi Gazetede, 43 sayılı Damga Vergisi Genel Tebliği ile 47 sayılı Harçlar Tebliği yayınlandı.   ...
 
  Mükellefler, 2004 yılına ilişkin son geçici vergi döneminde kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurlarının (% 36,5 x % 25 =) % 9,1 ini kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alacaklar. ...
 
  12 Şubat 2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 63 nolu ÖKC Genel Tebliği, eğlence vergisini ve ödeme kaydedici cihazlarla düzenlenen belgeleri ele alıyor. ...
 
  25 Şubat tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 64 Nolu ÖKC tebliği, akaryakıt pompalarının Ödeme kaydedici cihazlara bağlatılmasını konu alıyor. ...
 
  Söz konusu 2005/8503 sayılı karar, 24 Şubat tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.   ...
 
  Söz konusu sirküler www.gelirler.gov.tr adresinde bulunabilir. ...
 
Sayfalar :  1 2