Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
30.12.2020 tarihli 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile Kanun’un 3. Maddesi ile 4. Maddesinde (Onüçüncü ve Ondördüncü Fıkraları Hariç) yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin, anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmasına ...
     
30.12.2020 tarihli 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile işten çıkarma yasağı uygulaması 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren 2 ay daha devam edecek. ...
     
78 Seri Numaralı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda açıklamalar yapılmıştır. ...
     
2020 yılı içinde yeniden değerleme oranı %9,11 olarak (dokuz virgül onbir) olarak tespit edilmiş ve 521 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmişti. Bu orandaki artışa istinaden, 52 seri Nolu VİVK istisna hadleri arttırılmıştır. ...
     
53 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğiyle, 2021 yılı çevre temizlik vergisi hadleri belirlendi. ...
     
29.12.2020 tarihli ve 31349 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete ’de yayımlanan 87 sıra numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile birlikte, 2021 yılına ait Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden hesaplanmasına ...
     
29.12.2020 tarihli ve 31349 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete ’de yayımlanan 86 sıra numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile birlikte, 2021 yılına ait maktu harçlar belirlenmiştir. Harçlarda, yeniden değerleme oranında (%9,11) artış yapılmıştır. ...
     
2020 yılı içinde yeniden değerleme oranı %9,11 (dokuz virgül onbir) olarak tespit edilmiş ve 521 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmişti. Bu orandaki artışa istinaden mobil telefon aboneliği için alınan maktu özel iletişim vergi tutarı artırılmıştır. Bu tutar 2021 yılı için 86,00 TL olmuştur....
     
53 seri numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile birlikte 1, 2 ve 4 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi tarifleri yayımlandı. Yeni tarifeler %9,11 oranında artırıldı. ...
     
29.12.2020 tarihli 31349 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 522 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 1.1.2021 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Bazı Had ve Tutarlar Yayımlanmıştır. ...
     
Sayfalar :  1 2 3