Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
30.12.2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan, 1950 sayılı CB Kararıyla, KVK Kanununun Geçici 9’uncu maddesinde yer alan imalat sanayiine (US-97 Kodu:15-37) yönelik yatırım teşvik belgeli harcamalarda kurumlar vergisi indirimine yönelik ek yatırıma katkı tutarı ek %15 puan ve kurumlar vergisi indirimi %100 olarak 1.1.2020-31.12.2022 ...
     
30.12.2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan, 1950 sayılı CB Kararıyla, KDV Kanunun geçici 37’nci maddesi 2020 ve 2021 yıllarını kapsayacak biçimde uzatıldı. Bilindiği üzere, söz konusu madde aşağıda olup, imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılan inşaat işleri için yüklenilen ...
     
30.12.2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan, 1948 sayılı CB Kararıyla, Gelir Vergisi Kanununa eklenen ‘Geçici 90’ ıncı maddenin birinci, üçüncü ve altıncı fıkralarında yer alan sürelerin, normal sürenin bitiminden itibaren altı(6) ay daha uzatılmasına karar verilmiştir. Buna göre, normal süresi ...
     
Gecikme zammı, gecikme faizi ve pişmanlık zammı aylık %1,6 olarak tespit edildi. ...
     
Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Bursa ilinde yapılacak olan elektrikli otomobil üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine karar verilmiştir. ...
     
Yapılan duyuru ile yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik veri sorumlularının kayıt süreleri 31.12.2019’dan 30.06.2020’ye, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço ...
     
27.12.2019 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanan ‘Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ kararı ile 2020 Yılı Asgari Ücreti belirlendi. Ayrıca, Sigorta Primine Esas Taban ve Tavan Ücret ile Asgari Geçim İndirimi tutarlarını belirlenmiş ve aşağıdaki tablolarda bu açıklamalara yer verilmiştir. ...
     
KDV Kanununun geçici 39. maddesinde yer alan 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizatın teslimlerinde uygulanan KDV istisnasının süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. ...
     
Gelir İdaresi Başkanlığı 19.10.2019 tarihli 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklamış olduğu e-fatura, e-arşiv fatura, e-defter, e-irsaliye, e-SMM, e-müstahsil makbuzu, e-gider pusulası, e-bilet, e-sigorta komisyon gider belgesi, e-sigorta poliçesi, e-döviz alım/satım belgesi ve e-dekont uygulamalarına ...
     
23.12.2019 tarihli 30987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 512 sayılı VUK tebliği ile 2019 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranının %22,58 olacağı açıklanmıştır. Diğer taraftan aynı tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 1839 sayılı Cumhur Başkanlığı (CB) Kararı ile, 2020 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ...
     
Sayfalar :  1 2