Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
Ayrıntılı açıklama için 2007-78 nolu Bültenimize bakınız. ...
 
1 nolu transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hakkındaki tebliğ 18 Kasım 2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı. Transfer fiyatlandırması ile ilgili BKK ise, 6 Aralık 2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış bulunmaktadır. ...
 
24 Kasım 2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan bir Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edildi.Kararın, Esas sayısı: 2003/66, Karar Sayısı: 2005/72, Karar Günü: 19.10.2005 ...
 
1.1.2008 tarihinden itibaren geçerli olmaz üzere bazı KDV oranlarında değişiklikler yapıılmıştır. Bakanlar Kurulu 30.05.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımladığı 2007/12143 sayılı Kararı ile bugüne kadar %18 KDV oranına tabi olan lokanta, kafeterya, kahvehane, otel, motel, pansiyon ve tatil köyü gibi bazı yerlerde ...
 
  Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan özel iletişim vergisi 2007 yılı için açıklanan yeniden değerleme oranı göz önüne alınarak belirlenmiştir. 3 Seri Nolu Özel İletişim Vergisi tebliği uyarınca 2008 yılı için mobil telefon aboneliğini ilk tesisinde alınacak maktu vergi tutarı ...
 
  378 nolu VUK Genel Tebliği ile 01.01.2008’den itibaren uygulanacak Vergi Usül Kanunundaki had ve tutarlar belirlenmiştir. 01.01.2008’den itibaren uygulanacak Vergi Usül Kanunundaki had ve tutarların ayrıntılı bilgileri için 2007-81 no’lu bültenimize bakınız. ...
 
  2008 motorlu taşıtlar vergisi 26122006 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 29 Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile belirlendi. Buna göre, 2008 için Motorlu Taşıtlar Vergisi, 2007 yılı hadlerine görece, %7,2 oranında artırıldı. Yeniden değerleme oranında arttırılan 2008 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ...
 
1.1.2008’den itibaren geçerli olacak Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi açıklandı. 26 Aralık 2007 tarihli resmi gazetede yayınlanan 39 Nolu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2007 yılı için açıklanan yeniden değerleme oranı göz önüne alınarak, 2008 yılı için geçerli ...
 
  1.1.2008’den itibaren geçerli Damga Vergisi Tarifesi açıklandı. 26 Aralık 2007 tarihli resmi gazetede yayınlanan 50 Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2007 yılı için açıklanan yeniden değerleme oranı göz önüne alınarak, 2008 yılı için geçerli olacak damga vergisi ...
 
  1.1.2008 tarihinden itibaren geçerli olacak Bina,Arsa ve Arazi Vergi Değerleri açıklanmıştır. 26 Aralık 2007 tarihli resmi gazetede yayınlanan 52 Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2007 yılı için açıklanan yeniden değerleme oranı göz önüne alınarak, 2008 yılı için geçerli ...
 
Sayfalar :  1 2