Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
20.11.2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 308 seri nolu GVK Genel Tebliği ile Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (II-13.1)’in 12/A maddesi uyarınca sermaye piyasası araçlarının hak sahibi ismine açılmaksızın toplu olarak tutulduğu ...
     
02.11.2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sıra nolu Turizm Payı Tebliği ile 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanunun 6’ ncı maddesi gereğince alınacak turizm payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlendi. Turizm Payı Beyannamesinin elektronik ortamda ...
     
Mali Bülten: 2019/51 – Elektronik Defter Uygulamasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 3 Sıra No�lu Tebliğ Yayımlandı ...
     
19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 511 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile birlikte elektronik tebligat uygulamasına ilişkin usul ve esasların nasıl belirleneceği düzenlenmiştir. ...
     
19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 510 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 240)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Birlikte İş Yeri Değişikliği ve Nakil İşlemlerine İlişkin Bazı Değişiklikler Yapıldı ...
     
19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509) (Tebliğ) ile elektronik defter ve belge uygulamaları ve geçiş tarihlerine ilişkin uzun süreden beri beklenen düzenlemeler yapılmıştır.vv ...
     
15.10.2019 tarihli ve 30919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27 Seri No’lu KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bazı minibüslerde KDV İstisnası, Ulusal Güvenlik amaçlı teslim ve hizmetlere ilişkin KDV İstisnası, yabancılara konut satışında KDV ...